Gusto mo ng FREE “Estib hat” filters? Paano?

STEP 1: I-download sa phone ang app na “Snapchat”
STEP 2: Buksan ang app at scan ang snap code (sa baba) para ma-unlock ang Estib hat filter
STEP 3: Enjoy your new hat filter at mag pic!
STEP 4: Ipadala ang iyong pic gamit ang form sa dulo ng page.

Road To 100k Hat
Korbito Hat
Tenten Hat
Subscribe Hat
Stay Awesome Hat
Estib Hat (black)
Estib Hat (blue)

Send your pic!

* dapat kayo ang gumawa or nagmamayari neto. Ang MegaTooonTV ay may karapatan na hindi i-publish ang pic kung malayo sa paksa, may hindi naaangkop na nilalaman o lumalabag sa copyright.