Gusto mo ng FREE “Estib hat” filters? Paano?

STEP 1: I-download sa phone ang app na “Snapchat”
STEP 2: Buksan ang app at scan ang snap code (sa baba) para ma-unlock ang Estib hat filter
STEP 3: Enjoy your new hat filter at mag pic!
STEP 4: Ipadala ang iyong pic gamit ang form sa dulo ng page.

Korbito Hat
Tenten Hat
Subscribe Hat
Stay Awesome Hat
Estib Hat (black)
Estib Hat (blue)

Send your pic!

* dapat kayo ang gumawa or nagmamayari neto. Ang MegaTooonTV ay may karapatan na hindi i-publish ang pic kung malayo sa paksa, may hindi naaangkop na nilalaman o lumalabag sa copyright.