Sa dami ng aming natatanggap na applications, tinaggal muna namin ang form. Ito’y upang ayusin para sala-in ng mabuti ang lahat ng nag-aapply. At para mas mapadali at mapabilis ang aming proceso sa pagpili. Pasensya na po at balik na lang kayo next time.