Gusto nyo bang makasama ako sa laro at mapanood ng mga tao yung ating SUPER-AWESOME game play? Fill-up nyo lang yung form sa baba, at kapag napili ay makakasama ka na sa AWESOME CREW !!

* Required

Steam Username *

Email *

What time do you play? *

Do you have a microphone that can be used while playing? * YesNo

Do you play at home or internet cafe? * HomeInternet CafeBoth

If you play at home, what is your internet speed? *

Do you have a YouTube channel that you want me to include on my video (optional)

NOTE: Ang mga mapipiling AWESOME CREW ay makaka-tanggap ng friend request mula kay “Estib Vhen (sa inyong Steam) at isang email sa loob ng 1-2 weeks.