Metamorposis posterMarami ang nagtatanong kung kelan ko raw itutuloy yung Kidlat series ko… For the meantime hindi ko kayang isabay sa busy schedule ko ang pag animate ng 3D. I wish I could pero matarbajo ang 3D animation..

<